Με οδηγό την Ποιότητα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

| ΕΝ 15224:2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχεδιασμός του συστήματος ποιότητας ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 15224:2012.

 

Πιστοποίηση :Δεκέμβριος 2016

 

www.lymberopoulos-lab.gr