Με οδηγό την Ποιότητα

ELPACK A.E.

| ISO9001:2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2000 στα εργοστάσια Πατρών.
 
Πιστοποίηση : Νοέμβριος 2003
 
 

Κατηγορία:ISO9001:2000