Με οδηγό την Ποιότητα

Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο

| Διαχειριστική Επάρκεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την κάλυψη της Διαχειριστικής Επάρκειας του Οργανισμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008

Πιστοποίηση: Ιούνιος 2014 (TUV HELLAS)

Διαχειριστική Επάρκεια