Με οδηγό την Ποιότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Α.Ε. - ΕΟΜΜΕΧ

| Εκπόνηση σχεδίου κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Α.Ε. - ΕΟΜΜΕΧ

Εκπόνηση σχεδίου κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου

Ολοκλήρωση: Οκτώβριος 2006