Με οδηγό την Ποιότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008.
 
Πιστοποίηση: Απρίλιος 2017
 
Κατηγορία:ISO9001:2008