Με οδηγό την Ποιότητα

DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

| ISO9001:2000 / ISO 14001:96

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2000 (Πιστοποίηση : Ιούνιος 2003).
  • Διαγνωστική Μελέτη Λειτουργίας στα Πρότυπα Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:96.
 

Κατηγορία:ISO9001:2000