Με οδηγό την Ποιότητα

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας.