Με οδηγό την Ποιότητα

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

| Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την κάλυψη της Διαχειριστικής Επάρκειας του Οργανισμού.