Με οδηγό την Ποιότητα

ΔΙΑΣΤΑΣΗ A.Τ.E.

| ISO9001:2000.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2000.
 
Πιστοποίηση : Δεκέμβριος 2007
 

Υπηρεσία : ISO9001:2000

www.diastasi-ate.gr