Με οδηγό την Ποιότητα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ

| Εκπαίδευση σύμφωνα με τις επιταγές του προτύπου ποιότητας ISO 9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς την Εταιρία με σκοπό το προσωπικό να λειτουργεί κάτω από ένα σαφές οργανωτικό πλαίσιο βελτιώνοντας τις δεξιότητες του και λειτουργώντας σύμφωνα με τις επιταγές του προτύπου ποιότητας ISO 9001:2015.
 

www.lifeimaging.gr