Με οδηγό την Ποιότητα

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

| Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος των στελεχών της ΔΕΔΔΗΕ  σε θέματα ελέγχου και μεθοδολογίας ελέγχου.

Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2013