Με οδηγό την Ποιότητα

ATHENS VISION

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανασχεδιασμός & Επέκταση πεδίου εφαρμογής Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 σε όλο το φάσμα των Υπηρεσιών του Κέντρου.

Ολοκλήρωση: Νοέμβριος 2013