Με οδηγό την Ποιότητα

ATHENS VISION

| ISO9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανασχεδιασμός & Μετάβαση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 σε όλο το φάσμα των Υπηρεσιών του Κέντρου.