Με οδηγό την Ποιότητα

ASCENSIA DIABETES CARE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

| Υπουργική Απόφαση 1348:2004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη , Εγκατάσταση και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348:2004 
 

 

www.diabetes.ascensia.gr