Με οδηγό την Ποιότητα

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ - Α' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

| ISO9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 στο Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας.

Πιστοποίηση: Σεπτέμβριος 2017, TÜV HELLAS.
 

http://www.aretaieio.uoa.gr/

 

Κατηγορία:πρότυπο ISO9001:2015.