Με οδηγό την Ποιότητα

ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

| ISO9001:2015, 14001:2015, OHSAS 18001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

-Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των εφαρμοζόμενων συστημάτων ποιότητας και περιβάλλοντος και η μετάβαση τους στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO9001:2015 & 14001:2015.

-Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης των εφαρμοζόμενων συστήματος υγείας και ασφάλειας της εργασίας, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001.

 

Κατηγορία:

  • ISO9001:2015
  • ISO14001:2015
  • OHSAS18001:2007