Με οδηγό την Ποιότητα

Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

| ISO15189 & ISO9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στα παρακάτω τμήματα:

Παθολογικής Ανατομίας, Κυτταρολογικό Εργαστήριο, Αιματολογικό Εργαστήριο, Βιοχημικό Εργαστήριο, Εργαστήριο Αιμοδοσίας, Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής και Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής σύμφωνα με το πρότυπο ISO15189
 
Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και Εργαστήριο Αιμοδοσίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.
     
 
Κατηγορία:ISO15189 & ISO9001:2015