Με οδηγό την Ποιότητα

ANIMUS - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

| ISO9001:2008 / ISO22000:2005

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Κέντρου.

Πιστοποίηση : Απρίλιος 2010
 
Κατηγορία:πρότυπο ISO9001:2008
 

Παρασκευή γευμάτων για τις ανάγκες των ασθενών του Κέντρου

Πιστοποίηση : Μάιος 2012

Κατηγορία:πρότυπο ISO22000:2005