Με οδηγό την Ποιότητα

Ανδριώτης Δ.&Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε

| ISO22000:2005

Μελέτη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO22000:2005 αναφορικά με τις διεργασίες διακίνησης τυποποιημένου ελαιολάδου από την Εταιρία Ανδριώτης Δ. & Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Πιστοποίηση : Ιούνιος 2016