Με οδηγό την Ποιότητα

ΑΛΚΜΑΙΩΝ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 

Σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών του Διαγνωστικού Κέντρου.

Έργο σε εξέλιξη.