Με οδηγό την Ποιότητα

ABH MEDICAL GROUP

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους τομείς δραστηριότητας του Κέντρου και για την παροχή ασιθητικών και θεραπευτικών υπηρεσιών στο τομέα της κοσμητικής ιατρικής 
Πιστοποίηση : ​Δεκέμβριος 2015 »