Με οδηγό την Ποιότητα

ABH MEDICAL GROUP

| ISO9001:2015, GDPR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 για την "παροχή υπηρεσιών υγείας στους τομείς δραστηριότητας του Κέντρου και για την παροχή ασιθητικών και θεραπευτικών υπηρεσιών στο τομέα της κοσμητικής ιατρικής".
 
Εναρμόνιση της Εταιρίας με τον Γενικό κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).