Με οδηγό την Ποιότητα

Portfolio

A.S.D. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Μελέτη, εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος κατά της δωροδοκίας (ISO 37001:2016).

Έργο σε εξέλιξη.

Emelisse Nature Resort

Μελέτη και εφαρμογή Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:

  • ISO 9001:2015

GREECE SALT

  • Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο 

F & M Feed

Mετάβαση στο εφαρμοζόμενο σύστημα ISO9001:2015, εγκατάσταση Συστήματος ISO13485:2012 και εγκατάσταση Υπουργικής Απόφα

MES ENERGY A.E.

Μετάβαση των εφαρμοζό

LASERVISION

Μετάβαση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO90

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος ποιότητας για την Εμπορία, Διακίνηση και Τεχνική Υποστήριξη In Vitro Διαγνωστικών Ιατρ

Σ.Π.Ε.Α.Μ. Ι.ΚΤΕΟ ΒΟΛΟΥ

Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 17020, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2008, την IAF/ILAC

Σελίδες