Με οδηγό την Ποιότητα

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο

Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
ISO9001:2008 , ISO9001:2008
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
ISO9001:2000
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
ISO9001:2008
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
ISO9001:2000
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
ISO9001:2008
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
ISO9001:2008
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
Εκπόνηση σχεδίου κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
Διαχειριστική Επάρκεια
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
ISO9001:2000
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
ISO9001:2008
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
ISO9001:2008
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
Μελέτη & Εφαρμογή Αξιολόγησης Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου.
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
Μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
ISO9001:2008
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
Υλοποίηση μελέτης σε θέματα εσωτερικού ελέγχου
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
ΕΛΟΤ 1429
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
Αξιολόγηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
ISO9001:2000
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
Εκπόνηση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του Ο.Λ. ΗΓ.Α.Ε.
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
ISO9001:2008 / ISO14001:2004
Κατηγορία:
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου - Μ.Κ.Ο
Υπηρεσία:
ISO9001:2000