Με οδηγό την Ποιότητα

Παρακολούθηση Νομοθεσίας

Η Αρίστη Συμβουλευτική παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες παρακολούθησης και ενημέρωσης νομοθεσίας. Η παρακολούθηση γίνεται σε καθημερινή βάση και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω βάσης δεδομένων η οποία έχει αναπτυχθεί ειδικά για την υπηρεσία αυτή. Μέσα από τη λειτουργία της βάσης παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

  1. Καταχώρηση των στοιχείων των νέων Κανονισμών Εγκυκλίων & Νομοθεσίας

  2. Επισύναψη των σχετικών αρχείων

  3. Καταχώρηση των ενεργειών που θα πρέπει να υλοποιήσει κάθε οργανωτική μονάδα προκειμένου να συμμορφωθεί με τον κανονισμό ή νομοθέτημα

  4. Αξιολόγηση του κατά πόσο ο νέος κανονισμός / νομοθέτημα επηρεάζει το Σύστημα Ποιότητας και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν (εκπαίδευση, ενημέρωση, ανάπτυξη / τροποποίηση  τεκμηρίωσης κλπ)

  5. Αυτόματη αποστολή ενημερωτικού email, σε περίπτωση νέας καταχώρησης

  6. Διατήρηση ιστορικότητας κανονισμών και νομοθεσίας

  7. Δικαιώματα πρόσβασης και κωδικοί για κάθε χρήστη

  8. Απεριόριστοι χρήστες

  9. Πρόσβαση από παντού και οποιαδήποτε στιγμή