Με οδηγό την Ποιότητα

Νομικος Χρήστος

«Γεννήθηκα στη Καλλιθέα το 1963 και οι βασικές μου σπουδές έγιναν στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, (Οικονομικά).

Οι μεταπτυχιακές μου σπουδές αφορούν τη Λογιστική Τυποποίηση (ΚΟΕ ΑΣΟΕΕ) και την Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ανοικτό Πανεπιστήμιο).Έχω εξειδικευτεί σαν επιθεωρητής και εξειδικευμένος Σύμβουλος Οργάνωσης και Συστημάτων Ποιότητας (Iso 9001, ΕΛΟΤ 1435, ΕΛΟΤ 1433, Κατάταξης Τουριστικών καταλυμάτων  κλπ) καθώς και σε ελεγκτικά θέματα γενικότερα (Lead Auditor ofQuality Systems , Quality Assessment of Internal Auditing).

Τη σταδιοδρομία μου την ξεκίνησα σαν υπάλληλος Οικονομικής Διεύθυνσης και σύντομα εξελίχθηκα σε Προϊστάμενος Λογιστηρίων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και σαν Σύμβουλος Οργάνωσης , μελετητής και Επιθεωρητής Ποιότητας.

Επίσης δραστηριοποιούμαι σαν εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων κυρίως με την «Ναυτεμπορική», το Πάντειο Πανεπιστήμιο & άλλες επιχειρήσεις παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών του χώρου με τις οποίες συνεργάζομαι καθώς και με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών στο οποίο είμαι μέλος από το 1997.

Παράλληλα  παρέχω υπηρεσίες αναφορικά με τον έλεγχο (Internal Audit) και την εποπτεία Οικονομικών και άλλων λειτουργιών επιχειρήσεων, καθώς και σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και Διακυβέρνησης σε Δημόσια Νοσοκομεία και Οργανισμούς.»