Με οδηγό την Ποιότητα

Μπάλτα Ειρήνη

 «Απόφοιτη του τμήματος Αγγλομαθών Γραμματέων του ιδιωτικού κολεγίου Saint George»

 «Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη»