Με οδηγό την Ποιότητα

Μανάρας Τάσος

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός και Διαθέτει Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διασφάλιση Ποιότητας.

Εκτενή  εμπειρία  σε  οργάνωση  εργαστηρίων  δοκιμών  /  διακριβώσεων και  εργαστηρίων  δοκιμών  ικανότητας,  σύμφωνα  με  το  πρότυπο ISO/IEC 17025 & ISO 17043. Έχει επιτελέσει ως επικεφαλής ομάδων εργασίας  για  την  διαπίστευση  εργαστήριων  σε  περισσότερες  από είκοσι πέντε (25) αξιολογήσεις φορέων διαπίστευσης (RvA, ΕΣΥΔ).  Έχει  συμμετάσχει  σε  σεμινάρια  σχετικά  με  την  οργάνωση  και λειτουργία  εργαστήριων  και  έχει  διατελέσει  σύμβουλος  σε  θέματα πιστοποίησης  &  διαπίστευσης  για  πολλές  εταιρείες.  

Διαθέτει εκτενή εμπειρία στην σύνθεση διαδικασιών δοκιμών και διακρίβωσης καθώς   και   υπολογισμού   αναλυτικών   ισοζυγίων   αβεβαιοτήτων μέτρησης.