Με οδηγό την Ποιότητα

ISO 39001

Το νέο διεθνές Πρότυπο ISO 39001 περιγράφει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας.

Απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση (δημόσια ή ιδιωτική) που χρησιμοποιεί το οδικό δίκτυο.

Είναι ένα εργαλείο μείωσης των οδικών ατυχημάτων και των συνεπειών τους. Πρόκειται για μία μέθοδο οργάνωσης των μεταφορικών απαιτήσεων μιας εταιρείας σε προσωπικό - στόλο οχημάτων – εμπορευμάτων.

Μεταφέρει την επιστημονική και τεχνολογική εμπειρία διεθνών προγραμμάτων οδικής ασφάλειας στις επιχειρήσεις.