Με οδηγό την Ποιότητα

ISO 28000

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Διαχειριστικής Αλυσίδας

Το πρότυπο ISO 28000 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας Οργανισμός προκειμένου να καθιερώσει, εφαρμόσει, διατηρήσει και βελτιώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας.

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις- οργανισμούς, στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας π.χ. παραγωγή, υπηρεσίες, μεταφορά, αποθήκευση κ.α.