Με οδηγό την Ποιότητα

Γάλλου Ιωάννα

Γάλλου Ιωάννα
Νομικός
Σύμβουλος - μελετητής σε θέματα Συστημάτων Ποιότητας κατά ISO 9000 & Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών (GDPR).
Εξειδικευμένος επιθεωρητής διαχειριστικών συστημάτων και επιθεωρήσεων Β’ μέρους σε οργανισμούς υγείας.