Με οδηγό την Ποιότητα

Φωτεινός Σπύρος

Οικονομολόγος. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως σύμβουλος σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, ανάπτυξης Διαχειριστικών Συστημάτων, υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Μεγάλη εμπειρία στη μελέτη, εγκατάσταση & εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. Εξειδίκευση στην ανάπτυξη και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας σε δικαιούχους Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.