Το νέο πρότυπο για το Σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Παρουσίαση από την εσπερίδα της TUV AUSTRIA την 13/3/12

Του Νίκου Μαρσέλλου

 

Στο παρακάτω Link μπορείτε να κατεβάσετε τοι σχετικό αρχείο