Έπειτα από μια πολύ ευχάριστη συνεργασία με την εταιρια ΠΟΡΕΙΑ ΟΡΑΜΑ , με στόχο την μετάβαση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας της Εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΟΕ ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2015 καθώς και την υποστήριξη αυτού και των στελεχών της Εταιρίας κατά την επιθεώρηση, με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την επίτευξη και των δύο αυτών στόχων!

Η Εταιρία επιθεωρήθηκε με μεγάλη επιτυχία τον 01/2018.