Με ομαδική εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πιστοποίηση της εταιρίας WATERA HELLAS A.E. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2016 και την ΥΑ 1348. Η WATERA HELLAS A.E. παρέχει καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις που αντιμετωπίζουν επιτυχώς ακόμα και τις πιο δύσκολες ανάγκες επεξεργασίας νερού.