Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 19/1/17, η ετήσια επιτήρηση για την κάλυψη των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 και η επέκταση του Πεδίου Διαπίστευσής του Εργαστηρίου Αιματολογικών, Βιοχημικών και Ανοσολογικών εξετάσεων του Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών «Λευκός Σταυρός».

Η συστηματική δουλειά και προσπάθεια του προσωπικού καθόλη τη διάρκεια του έτους αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την επιτυχία.

Το προσωπικό της Αρίστη Συμβουλευτικής αποτελεί συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι καθώς  είναι σε συνεχή βάση στο πλευρό του εργαστηρίου.

Συγχαρητήρια και ευχόμαστε να συνεχίσουν να δουλεύουν με τέτοια μεθοδικότητα ώστε να έχουν και άλλες επιτυχίες