Το Emelisse Resort (www.emelisseresort.com)  στο Φισκάρδο Κεφαλλονιάς πιστοποίηθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO22000:2005 για την ασφαλή διαχείριση τροφίμων.

Η Διοίκηση της Μονάδας αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι αγκάλιασαντο εγχείρημα από την αρχή αυτής της εξάμηνης προσπάθειας. Εκπαιδεύτηκαν, δούλεψαν, προβληματίστηκαν, στοχάστηκαν και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Μετά από μία ενδελεχή επιεθώρηση κρίθηκε ότι η Μονάδα παράγει γεύματα ασφαλή αφού έχει αντιμετωπίσει τους κινδύνους σε κάθε φάση από την επιλογή των προμηθευτών, την αποθήκευση, την παρασεκυή και τη διάθεση. 

Εδώ στην Αρίστη Συμβουλευτική είμαστε πολύ χαρούμενοι που βαδίζουμε μαζί τους τις διαδρομές της ποιότητας και της ασφάλειας.