Η Αρίστη Συμβουλευτική, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή συνεργασία της με το Ανεξάρτητο Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου (Φορέας Αλεξανδρούπολης) η οποία, συνάφθηκε, με στόχο την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 στα παρακάτω τμήματα / μονάδες / κλινικές:

-Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
-Ειδική Μονάδα Χημειοθεραπείας Ογκολογικής κλινικής
-Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

-Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική
-Αιμοδοσία
-Νοσηλευτική Υπηρεσία αναφορικά με τη διαχείριση εθελοντών, αποκλειστικών &       
 αιτημάτων

-Ανεξάρτητο Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
-Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική
-Μαιευτική Κλινική
-Ιατρείο Προετοιμασίας Μητρότητας & Μητρικού Θηλασμού

 

Ευχόμαστε σε όλα τα τμήματα / μονάδες / κλινικές να συνεχίσουν το σπουδαίο έργο τους, με οδηγό την Ποιότητα!