Τον Φεβρουάριο του 2012 ψηφίστηκε από την Ελληνική βουλή ο νόμος 4042 που αφορά στην ποινική προστασία του περιβάλλοντος για την εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ ...

Κατεβάστε στο παρακάτω link το σχετικό αρχείο