Η παροχή ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών στον τομέα της Αναισθησιολογίας απαιτεί για διοικητικούς και μεθοδολογικούς λόγους την οργάνωση των επιμέρους ιατρικών πράξεων που αφορούν την αναισθησία και διενεργούνται στο γενικότερο περιβάλλον ενός Νοσοκομείου σε μια λειτουργική ενότητα ή Τμήμα...