Ογκολογική Κλινική

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO9001:2008

Παροχή Νοσηλευτικών & Θεραπευτικών Υπηρεσιών σε επίπεδο Κλινικής και Βραχείας Νοσηλείας.  Κλινικές Μελέτες.

Κατεβάστε εδώ την αναλυτική παρουσίαση