Η διενέργεια μιας εργαστηριακής εξέτασης ξεκινά από τη στιγμή που ο κλινικός ιατρός συμπληρώνει ένα παραπεμπτικό ζητώντας από το εργαστήριο την εκτέλεση μιας εξέτασης για τον/την ασθενή του και τελειώνει την στιγμή που θα πάρει την απάντηση στα χέρια του...