Μέσα από μια ευχάριστη και αποτελεσματική συνεργασία με τη Διοίκηση και το προσωπικό της «Νεφροϊατρική Green» επιτεύχθηκε η εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015 καθώς και η άμεση εφαρμογή του.

Ευχόμαστε στη «Νεφροϊατρική Green» να συνεχίσει αβίαστα την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών βελτιώνοντας ταυτόχρονα το Περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.