Μια νέα συνεργασία ξεκίνησε με την εταιρία MES ENERGY ΑΕ και την Αρίστη συμβουλευτική.

Το έργο περιλαμβάνει μετάβαση των εφαρμοζόμενων συστημάτων ISO 9001 και ISO 14001, στη νέα έκδοση του προτύπου, και υποστήριξη της εταιρίας στο OHSAS 18001.

Η MES ENERGY AE είναι θυγατρική εταιρία του ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και αντικείμενό της είναι οι ενεργειακές εφαρμογές. Επενδύει στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη δραστηριοποίησή της στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα, η εταιρία μελετά την ανάπτυξη ιδιόκτητων αιολικών πάρκων, μικρών υβριδικών σταθμών με φωτοβολταϊκά και μπαταρίες και μονάδων παραγωγής ενέργειας από απόβλητα και βιομάζα με τη μέθοδο της αεριοποίησης και αναερόβιας χώνευσης.

Η συνεργασία βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση, με γνώμονα την επαγγελματική εμπειρία, την υψηλή ποιότητα και την τεχνογνωσία στις παρεχόμενες υπηρεσίες, χτίζοντας έτσι μια συνεργασία ιδιαίτερα σημαντική και για τις δυο πλευρές.