Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η μετάβαση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES SHIRRONG S.A. στη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015.

Η εταιρία KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES SHIRRONG S.A. δραστηριοποιείται σε έξι χώρες της Ευρώπης από το 1980 στον τομέα της ναύλωσης σκαφών αναψυχής.

Ως Αρίστη Συμβουλευτική, τους ευχόμαστε να συνεχίσουν την εξαιρετική τους πορεία στο χώρο τους, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.