Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η μετάβαση και η πιστοποίηση σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 13485:2016 για τη Νέα Διαγνωστική Διάσταση ΕΠΕ καθώς και η ανανέωση της πιστοποίησής της, με βάση το πρότυπο ISO 9001:2015 και την ΥΑ 1348.

Η Νέα Διαγνωστική Διάσταση αριθμεί 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Ελληνική αγορά, στον τομέα των αντιδραστηρίων για εξετάσεις ELISA, RIA, LATEX, rapid tests, Ομάδων Αίματος, Ταινιών Ούρων, αυτοδιαγνωστικών καθώς και οργάνων για αυτοματοποίηση των ανωτέρω εξετάσεων