Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η μετάβαση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην Εταιρία Ψυχοκοινωνικής - Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας (Ε.Ψ.Α.Μ.Υ.) στη Νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015.

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του Ε.Ψ.Α.Μ.Υ. σε συνδυασμό με την σημαντική βοήθεια της Αρίστη Συμβουλευτικής, σε ότι αφορά την κάλυψη των απαιτήσεων του νέου Προτύπου, αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες σε αυτή την επιτυχία.

Η πιστοποίησή τους με την Νέα έκδοση του προτύπου, που πραγματοποιήθηκε στις 29/03/2017 από την TUV AUSTRIA, επικυρώνει τη σοβαρή και συστηματική δουλειά των ανθρώπων του Ε.Ψ.Α.Μ.Υ., οι οποίοι ανταπεξέρχονται με απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις της δουλειάς τους.

Ως Αρίστη Συμβουλευτική, τους ευχόμαστε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την εξαιρετική δουλειά τους παρέχοντας στους ενοίκους των Δομών την φροντίδα και προσοχή που τους αρμόζει.