Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η μετάβαση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε. σε Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015 & 14001:2015.

Η εταιρία ανταποκρίθηκε με μεγάλη επιτυχία στην απαιτητική επιθεώρηση, που πραγματοποιήθηκε 30/11 και 01/12/2017 από την TUV HELLAS και επικυρώνει τη σοβαρή και συστηματική δουλειά των ανθρώπων της ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε., οι οποίοι, με οδηγό την ποιότητα και το σεβασμό απέναντι στο Περιβάλλον, ανταπεξέρχονται με απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις της δουλειάς τους.

Αρωγοί σε αυτή την επιτυχία υπήρξαν τόσο το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε. όσο και η σημαντική βοήθεια της Αρίστη Συμβουλευτικής, σε ότι αφορά την κάλυψη των απαιτήσεων των νέων Προτύπων.

Ως Αρίστη Συμβουλευτική, τους ευχόμαστε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την εξαιρετική δουλειά τους παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα.