Η εταιρία Εργάνη ΑΕ δραστηριοποιείται στον χώρο εμπορίας ιατροτεχνολογικών με εξειδίκευση στα οφθαλμολογικά είδη καθώς και στα μοσχεύματα κερατοειδούς.

Η συνεργασία μας είχε ως αποτέλεσμα την άμεση μετάβαση και την επιτυχή πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας ISO 9001:2015 από τον φορέα TUV Hellas,

πιστοποίηση πλέον απαραίτητη για τις εταιρίες που διακινούν μοσχεύματα.