Άλλος ένας μήνας ξεκινά με επιτυχία, καθώς στις 2 Φεβρουαρίου και έπειτα από μια επικοδομητική συνεργασία με το προσωπικό της Εταιρίας ONE SERVICES ΕΠΕ, πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος αυτής σύμφωνα με τα νέα προτυπα ISO 9001:2015, 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 από τον Φορέα Πιστοποίησης ΕQA Hellas.

Με την Πιστοποίηση αυτή, η ONE SERVICES ΕΠΕ, επιδεικνύει τη συμμόρφωσή της επί των σχετικών απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001:2015, 14001:2015 & 18001:2007 και αναδεικνύει την παροχή προϊόντων & υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με αποδεδειγμένο σεβασμό για το περιβάλλον και την Υγεία & Ασφάλεια.