Η Αιμοδοσία του Γ.Ν. Χατζηκώστα, μια από τις πρώτες αιμοδοσίες που είχε πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 9001:20018, ολοκλήρωσε την μετάβασή της στο πρότυπο ISO 9001:2015, επιβεβαιώνοντας ότι μόνο εκείνος που κρατά σταθερά τα μάτια του στον μακρινό ορίζοντα, θα βρει τον σωστό δρόμο.