Πιστοποιήθηκε με επιτυχία η Μονάδα Κλινικών Δοκιμών της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.
 

Η μετάβαση του συστήματος ποιότητας στην προσέγγιση της ανάλυσης κινδύνου ανέδειξε πολλές ευκαιρίες βελτίωσης στην ήδη καλά δομημένη οργάνωση της Μονάδας.


Πολλά συγχαρητήρια!!